The Future Parlor - If You Want To Get Ahead, Get An Courtney.

personaluthyrning stockholm

Posted April 27, 2015, 5:31 p.m. By courtney Tags: Bemanning

Att sköta personaluthyrning i stockholm är en mycket ansvarsfull uppgift. Inom vårt företag arbetar vi aktivt med att möta kundens behov till punkt och pricka, samt att finna meningsfull sysselsättning för våra arbetstagare. Det åstadkommer vi bl a med hjälp av jobbcoacher, som ansvarar för att vägleda arbetssökande vidare ut i arbetslivet för att åstadkomma storverk på sina respektive arbetsplatser. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept och vi har en mycket hög nöjdhetsnivå, både bland kunder och arbetstagare.